Revista Paradigme

Revista Paradigme universitare băimărene este o publicație periodică a Universității de Vest Vasile Goldiș, coordonată de Filiala Baia Mare.

Fondată în anul 2014 la editura Vasile Goldiș University Press, revista Paradigme universitare băimărene publică lucrări din diverse specializări: filosofie, comunicare, economie, antropologie, sociologie, geografie, medicină etc. Specificul revistei este de a urmări abordarea științifică din perspectiva diverselor specializări a unei teme anunțate în prealabil.

ISSN 2359-7437

Cuvânt înainte

Inițiativa unor cadre didactice ale Universității noastre, care predau la Filiala Baia Mare, de a publica o revistă proprie locală, «Paradigme universitare băimărene», nu poate fi decât una salutară. O revistă în general, şi cu atât mai mult o revistă cu profil ştiinţific, este menită să creeze un climat de emulaţie intelectuală, prielnic pentru cercetare, să stimuleze gândirea creatoare, să constituie o invitaţie la dialog şi schimb de idei pe teme de actualitate, să ridice prestigiul academic al instituţiei pe care o reprezintă în municipiul Baia Mare şi, în general, în arealul de Nord-Vest al ţării.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, înfiinţată în anul 1990 şi acreditată prin lege în anul 2002, a căpătat într-un timp scurt o reală importanţă naţională şi euro-regională şi s-a integrat în spaţiul european al cercetării şi educaţiei, fiind membră a Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), a Consorţiului European „Carol Magnus”, a Asociaţiei Universităţilor Danubiene, a Alianţei Universităţilor pentru Democraţie şi deţinătoare a vicepreşedenţiei Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare (FEDE), un organism al Consiliului Europei.  

Procesul de cercetare ştiinţifică, de comunicare şi diseminare a rezultatelor cercetării, de promovare a ştiinţei şi culturii, se derulează prin Conferinţa ştiinţifică anuală intitulată „Zilele Academice Arădene”, prin Editura proprie „Vasile Goldiş” University Press, prin Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”, prin mai multe reviste ştiinţifice acreditate CNCS şi indexate în Baze de Date Internaţionale (Studia Universitas „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii, Seria Ştiinţe Economice, Studii de Ştiinţă şi Cultură, Studia Iudaica, Societate şi politică, Revista de Administraţie Publică). Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.

Prin realizarea revistei „Paradigme universitare băimărene”, cadrele didactice care predau la această Filială se circumscriu în mod meritoriu efortului de dezvoltare instituţională a Universităţii noastre, de afirmare a noastră în spaţiul academic şi în cel public local, de efectuare a unei necesare deschideri către mediile culturale şi intelectuale locale, către instituţiile şi organizaţiile existente în această zonă a ţării.

Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI

Rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Comments are closed.