An II, nr.2, 2015

Paradigme universitare băimărene

CUPRINS

AutorulTitlulPagina
Sectiunea I
Eveniment UVVG & Academia Română la Baia Mare:
Conferirea titlului de Dr. H. C. acad. Valentin I. Vlad, Președintele Academiei Române5
Președintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiș” din AradLaudatio rostit de către Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,5
Acad. Valentin Ionel VladDiscursul rostit de către acad. Valentin Ionel Vlad, Președintele Academiei Române10
Secţiunea a II-a
Probleme de Epistemologie
Baia Mare, 26 noiembrie 2014Simpozion universitar cu tema Epistemologia geografiei 17
Acad. Alexandru SURDUPreocupări meritorii de Epistemologie20
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean Teorii, legi şi concepţii din domeniul ştiinţelor vieţii
şi ale pământului, cu semnificaţie pentru epistemologie
22
Prof. univ. dr. Octavian MÂNDRUŢ
Elemente actuale ale epistemologiei geografiei
29
Prof. univ. dr. Viorel POP, Conf. univ. dr. Mihaela ŞTEŢDespre cunoașterea universului44
Conf. dr. Nicolae IUGA, Dr. Laurenţiu BATIN O problemă de epistemologie:
poate fi literatura de ficţiune o „știinţă a răului”?
56
Lect. univ. dr. Dan Ioan BogdanAnaliza geofizicului - Repere epistemologice59
Lect. univ. dr. Faur Victor-CornelMetodologia cercetării reliefului vulcanic 69
Lect. univ. dr. I. ȘerbanGeografia– spaţiul epistemologic al știinţei complexităţii72
Lect. univ. dr. Melinda BrebanSemnificaţia epistemică a conceptului de „homogamie”78
Lect. dr. univ. Magnolia TILCAValidarea sistemului epistecmic prin mediul
de programare turbo-pascal
87
Dr. Tănase - Ion FILIPElemente de integrare culturală europeană a românilor94
Secţiunea a III-a
RECENZII & ESEURI & MISCELLANEA
Conf. univ. dr. Nicolae IugaEseu la o hermenutică a măștilor101
Lector univ. dr. Ilie GHERHEȘDr. Ioan Marchiș: „Nodul dacic”
sau povestea știinţifică a Nodului Maramureșean
106
Conf. univ. dr. Mihaela ȘteţUn tratat deosebit de util109
Drd. Ioan Botiș O carte incomodă110

 

Comments are closed.