Instrucțiuni de redactare

Articolele se vor scrie în limba română, folosind editorul de texte Microsoft Word și nu vor depăși 15 pagini, incluzând desene, tabele și referințe. Textul se va scrie folosind fontul Times New Roman, la un rând, în format pagină A4.

Articolul va conține:

 • titlul boldat, cu majuscule, centrat, de dimensiunea 16p;

 • numele autorului, instituția de care aparține autorul (numele, adresa), e-mailul de contact al autorului, dimensiunea fontului de 12p, boldat, centrat;

 • abstractul, de maxim 10 rânduri, dimensiunea fontului de 12 p, italic;

 • cuvintele cheie, maxim 5, dimensiunea fontului 12p;

 • bibliografia se va plasa la sfârșitul articolului folosind Times New Roman 12p. Aceasta va fi ordonată alfabetic după numele autorului și va conține doar lucrările citate. Se va menționa numele autorului, titlul lucrării, editura/revista, orașul editurii/numărul revistei, anul apariției și paginile, dacă este cazul.

 • webografia va menționa linkul publicației și data consultării;

  Exemplu:

  https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com/2016/01/12/eseu-distrugerea-cartii-ca-depozitar-al-spiritului, consultat la 15.02.2016

 • pentru referințele de pe parcursul articolului se vor utilza note de subsol. Tot la note de subsol vor fi inserate și comentariile, traducerea citatelor, indicațiile bibliografice etc.

Articolul se va trimite în fișier cu extensia .doc sau .docx la adresa:

paradigme-bm@uvvg.ro până la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an.

Revista: Paradigme universitare băimărene,

Centrul de redacție

Comments are closed.