An III, nr. 3, 2016

Paradigme universitare băimărene

CUPRINS

AutorulTitlulPagina
I. GEOPOLITICĂ & GEOSTRATEGIE
Prof. dr. Iacob ALTMAN Despre regionalizarea României5
Cercet. șt. dr. Constantin BUCHETOrdinea mondială à la chinoise.
Dimensiuni geopolitice
15
Prof. univ. dr. Nicolae IUGA Importanța
geopolitică a ieșirii României la Marea Neagră
27
Prof. univ. dr. Viorel POP Energia și
evoluțiile geopolitice
39
Lect. univ. dr. Ilie GHEREHEȘ
Maramureșul
din dreapta Tisei (azi Ucraina) în ecuația geostrategică a zonei la sfârșitul primului război
mondial. Alegerile parlamentare din noiembrie 1919
47
Lect. univ. dr. Paul-Răzvan ȘERBAN De la
realitatea decalajelor regionale la modelele mentale de dezvoltare teritorială prin politicile
de coeziune și competitivitate
55
Lect. univ. dr. Magnolia TILCA, Prof. Meda BOJOR Comunicare activă online în Politici publice63
II. ESEURI & MISCELLANEA
Lect. univ. dr. Dan Ioan BogdanReconstrucția Geografiei. Rezultatele studiilor epistemologice – surse ale discontinuităţilor
în modalităţile de concepere a cercetărilor ştiinţifice
69
Prof. univ. dr. Nicolae IUGALupul dacic, de
la stindard la arhetip
79
Lect. univ. dr. Melinda BREBAN Cercetări
calitative în cadrul științelor socio-umane. Metoda focus-grup
89
Conf. univ. dr. Felicia SABOU Aspecte privind
fiscalitatea P. F. A. din România în anul 2016
95
Tănase-Ion FILIPStrategii câștigătoare în
campaniile electorale
101
Lect. univ. dr. Daniela DUMA Cadrul natural
și elemente de turism în Bazinul Someșului Rece
105
Conf. univ. dr. ing. Mihaela ŞTEŢ, Lect. univ. dr. Daniela DUMA, Lect. univ.dr. Magnolia
TILCA, Prof. univ. dr. ing. Viorel POP
Management – Marketing. Ingineri și Economiști113
III. RECENZII
Lector univ. dr. Ilie GHERHEȘAndrei Radu:
Mierea amintirilor
125
Gabriel COJOCARUO istorie originală a ideilor etice și
pedagogice
131

 

 

 

Comments are closed.